Werelderfgoed in Nederland

Nederland heeft tien door UNESCO erkende werelderfgoederen. Deze zijn uniek in de wereld. Ze vertellen het bijzondere verhaal van Nederland en de Nederlanders op het gebied van waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Dat deden ze toen, dat doen ze nu en dat zullen ze blijven doen. De Nederlandse werelderfgoederen zijn: Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het ir. D.F. Woudagemaal, Willemstad Curaçao, Droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee, de Grachtengordel van Amsterdam en de Van Nellefabriek.

Bezoek ook site Werelderfgoed Nederland

De molenaar

De molenaars kunnen de molenwieken in de vreugdestand zetten! Begin december 2017 besloot het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed dat het molenaarsambacht geplaatst kan worden op de Internationale Representatieve Lijst van het Immaterieel Erfgoed. Het dankwoord namens Nederland werd uitgesproken door Riet de Leeuw, van het ministerie van OCW, en door de jonge molenaar Christa Bruggenkamp, namens de drie gildes van vrijwillige molenaars die aanwezig waren in Jeju, Zuid-Korea.

Het Molenaarsambacht in Nederland wordt gedragen door een schare van vrijwilligers die zich verenigd hebben in organisaties als Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen. Deze verenigingen organiseren onder meer molenaarsopleidingen zodat dit bijzondere ambacht ook in de toekomst kan worden voortgezet. Het model van het werken met vrijwilligers wil Nederland graag voor het internationale voetlicht brengen.

Meer informatie bij het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland.

Een leuk filmpje over het ambacht van molenaar. 

De Beemster

De Beemster in Noord-Holland is een schoolvoorbeeld van hoe Nederlanders grote delen van hun land hebben drooggelegd. Deze 17e eeuwse droogmakerij is opgezet om het bedreigende binnenwater De Beemster te om te zetten in vruchtbare en winstgevende landbouwgrond. Om het woeste meer kwam een stevige dijk van 42 kilometer lang en daar omheen werd een ringvaart gegraven. Vervolgens begonnen 43 windmolens met het leegpompen van het meer.

In 1612 viel De Beemster droog en kon de inrichting van de polder beginnen. Er werden wegen aangelegd, wegsloten en kavelsloten gegraven en boerderijen gebouwd. Dat alles gebeurde volgens een ordelijk en strak geometrisch patroon. Aan deze rationele verkaveling en inrichting heeft De Beemster zijn roem te danken. De onderstaande foto's zijn van het bezoekerscentrum.

Informatie over de Beemster

Op bezoek in de Beemster.

Het Agrarisch museum in Midden Beemster

Een mooi ingericht museum met heel veel artikelen en een goede uitleg door de vrijwilligers over het leven van vroeger in de boerderij en in de Beemster.

Het Betje Wolffmuseum in Midden Beemster

In de voormalige pastorie van de NH Kerk in Middenbeemster zetelt sedert 1950 Betje Wolff Museum. De naam van dit museum is ontleend aan de bekende 18de-eeuwse schrijfster Elizabeth Wolff, geboren Bekker, die gedurende haar huwelijk (1759-1777) met dominee Adrianus Wolff in de pastorie heeft gewoond.

Kom eens langs bij Betje!

Het museum biedt een groot aantal stijlkamers uit verschillende periodes en brengt drie eeuwen wooncultuur van Beemster en omgeving tot leven. Verder kent het museum een in de 18de-eeuwse stijl gerestaureerde pastorietuin.

Een mooi verhaal en uitleg door de vrijwilligster van het museum.

Het Woudagemaal

Het grootste stoomgemaal ter wereld maakt indruk. In de enorme machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld vier machtige vliegwielen, die nog steeds operationeel zijn. De stoommachines en vliegwielen drijven acht ronde centrifugaalpompen (ook wel Jaffapompen genoemd) aan die per dag ongeveer 6 miljoen m³ water verplaatsen.

Bezoek ook de site van het Woudagemaal

De Kinderdijk

Het meest belangwekkende aspect van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is ongetwijfeld de unieke verzameling van 19 authentieke windmolens uit de 18e eeuw die wereldwijd als Nederlands icoon worden beschouwd.

Bezoek ook de mooie site van de Kinderdijk.